Jdi na obsah Jdi na menu
 


Organizace školního roku 2018/2019

4. 9. 2018

Organizace školního roku 2018/19

 

Vzdělávací program školy

V 5.ročníku pracujeme podle ŠVP „Škola pro život“

Programy jsou rozpracované do tematických učebních plánů předmětů.

Škola má www stránky: www. zsamsbystrec.estranky.cz

 

 

Třídní učitelka: Mgr.Marta Mikmeková  škola:465 642 634-pevná ,703 148 630-volání i SMS

Ve třídě bude vyučovat angličtinu Mgr.Eva Maňková, VV Mgr.Andrea  Költö

 

Omlouvání dětí z výuky buď telefonicky (stačí SMS), osobně  nebo vzkaz napsaný rodiči.

Každou absenci je třeba potvrdit omluvenkou rodičů do  žákovské knížky.

 

Každé pondělí obdrží žák týdenní plán s učivem.

Nalepený ho bude mít v sešitě na týdenní plány.

 

 

Rozvrh hodin 5. ročníku

 

 

1

3

4

5

6

7

P

Aj

Čj

M

Vl

Tv

oběd

Náboženství

Ú

Čj

M

Čj

oběd

Vv

Vv

S

Aj

Čj

M

Vl

Tv

oběd

 

Č

Čj

M

Čj

oběd

 

P

Čj

M

Aj

Čj

Hv

oběd

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

1.hodina

  8.00-  8.45

2.hodina

  9.00-  9.45

3.hodina

10.00-10.45

4.hodina

10.55-11.40

5.hodina

11.50-12.35

 

 

Třídní schůzky

 

TS

  14.11. 2018

TS

10. 4.   2019

 

     Organizace školního roku.

Podzimní prázdniny:            

29. října a 30.října 2018

Vánoční prázdniny:              

22.prosinec 2018 až   2. ledna 2019

Vydání pol. vysvědčení:       

31. ledna 2019

Pololetní prázdniny:             

1. února 2019

Jarní prázdniny:                   

4. února až 10.února 2019

Velikonoční prázdniny:       

18. dubna až 22. dubna 2019

Vydání vysvědčení:              

 28 .června 2019

Hlavní prázdniny: 

29. července  až 1. září 2019

Nový školní rok bude zahájen                      

2. září 2019

 

 

Z bezpečnostních důvodů vyžadujeme, aby žáci neměli přezůvky s volnou patou.

 

 

Projekty

Jsme zapojeni do projektu Ovoce do škol a Školní mléko. Od tohoto školního roku jsme zapojeni do dalšího projektu, ze kterého budou financovány kroužky, pomůcky, besedy,…

 

Plán akcí

Pro letošní školní rok jsou naplánovány např. tyto akce:

 čertovský den, vánoční dílny, karneval, plavání, čarodějnice, soutěž v poznávání rostlin a živočichů, sportovní klání s okolními školami, dopravní soutěž, Den Země, taneční vystoupení v ZUŠ Jablonné nad Orlicí, atletika v Borku, školní výlet, …

 

STRAVOVÁNÍ

Cena oběda:   7 -10 let   20,- Kč

                       11-14 let    23,- Kč

Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosahují daného  věku.

Obědy se platí v hotovosti vždy první pracovní den v měsíci. Přesné datum je včas vyvěšeno na nástěnce a na webových stránkách školy.

Odhlašování obědů: Oběd na následující den je možné odhlásit DEN PŘEDEM do 12,00 hodin v jídelně ZŠ, nebo telefonicky na čísle 465 641 551, nebo pomocí SMS na čísle 703 148 631 vždy pouze do 12,00hodin.

NEMOC JE NUTNÉ ODHLÁSIT  Dítě nemá nárok na oběd dle vyhlášky č.107/2008. Pouze první den si neodhlášený oběd může odebrat do jídlo-nosiče. Pokud si chce odebírat obědy v době nemoci, musí jeho zákonný zástupce doplatit věcnou a mzdovou režii 26,-Kč. Odhlášky se uvádějí od –do, po uplynutí této doby jsou obědy automaticky přihlášeny a strávník je povinen je zaplatit.

Jídelní lístek: je vyvěšen na nástěnce a webových stránkách, kde jsou také další informace týkající se stravování.

 

Pro děti je ve škole zaveden pitný režim. Na měsíc  se platí 10,- Kč.

Vybírá se vždy na dva měsíce předem.

 

Školní družina 

telefon 703 148 632

Úplata za školní družinu.

Kdo bude navštěvovat  ranní družinu, platí 20,- Kč měsíčně. Příchod do ranní družiny od 6.30 do 7.30h.Více ve směrnici ZŠ o „Úplatě za ŠD“. Úplata se vybírá při placení obědů, jen v měsíci září se bude platit zpětně při placení obědů v říjnu.

Kdo ranní družinu nenavštěvuje, přichází ke škole v 7.45

Prosíme, aby se děti u školy před a po vyučování nezdržovaly.

Seznam věcí, které si přinesu 4. 9. 2018 do školy:

  • Aktovka s penálem
  • Přezůvky (podepsané)
  • Cvičební úbor v látkovém pytlíku   (tepláková souprava nebo tepláky a mikina, tričko, cvičky nebo řádně umyté botasky)
  • 20 Kč na pitný režim (září – říjen)
  • 100 Kč na třídní fond

Prosím o obalení všech učebnic a sešitů  do 14.9.2018

 

Děkuji a přeji všem úspěšný školní rok J.                                                       Zdraví M.Mikmeková