Jdi na obsah Jdi na menu
 


Organizace školního roku 2017/2018

4. 9. 2017

Organizace školního roku 2017/18

 

Škola má www stránky: www. zsamsbystrec.estranky.cz

 

TŘÍDNICTVÍ

 

Třída

Třídní učitelé

Netřídnictví

1. ročník

 

Mgr. Petra Křivohlávková

Mgr.Eva Maňková

2. ročník

Mgr. Andrea Költö

 

3. a 4. ročník

 

Mgr. Marta Mikmeková

Vychovatelka

5. ročník

 

Mgr. Jitka Mikulová

Mgr.Kateřina Celerová

 

Třídní učitelka: Mgr.Marta Mikmeková  (telefon 605 147 221, škola:465 642 634)

Ve třídě bude vyučovat angličtinu a informatiku Mgr.Eva Maňková, VV Mgr.Andrea  Költö

Pč Mgr.Jitka Mikulová

 

Omlouvání dětí z výuky buď telefonicky (stačí SMS), osobně  nebo vzkaz napsaný rodiči.

Každou absenci je třeba potvrdit omluvenkou rodičů do  zápisníčku.

 

Každé pondělí obdrží Vaše dítě týdenní plán s učivem a domácími úkoly.

Uložený ho bude mít v zápisníčku. Prosím o pečlivé plnění všech úkolů a každodenní čtení.

 

Rozvrh hodin 4. ročníku

 

 

1

3

4

5

6

7

P

Čj

Aj

M

Vl

Tv

oběd

 

Ú

Čj

M

Čj

oběd

Vv

Vv

S

Aj

Čj

M

Vl

Tv

oběd

 

Č

Čj

M

Čj

Hv

oběd

 

P

Čj

Aj

M

Inf

oběd

Náboženství                                  

 

 

 

 

 

 

 

1.hodina

  8.00-  8.45

2.hodina

  9.00-  9.45

3.hodina

10.00-10.45

4.hodina

10.55-11.40

5.hodina

11.50-12.35

Odpolední vyučování

12.15 – 13.45

     Organizace školního roku.

Podzimní prázdniny:            

26. října a 27. října 2017

Vánoční prázdniny:              

23.prosinec 2017 až   2. ledna 2018

Vydání pol. vysvědčení:       

31. ledna 2018

Pololetní prázdniny:             

2. února 2018

Jarní prázdniny:                   

12. března až 18. března 2018

Velikonoční prázdniny:       

29. března až 30. března 2018

Vydání vysvědčení:              

  30.června 2018

Hlavních prázdniny: 

2. července  až 31. září 2018

Nový školní rok bude zahájen                      

3. září 2018

 

 

Třídní schůzky

 

TS

  15.11. 2017

TS

18. 4.   2018

 

 

 

Z bezpečnostních důvodů vyžadujeme, aby žáci neměli přezůvky s volnou patou.

 

 

 

STRAVOVÁNÍ

Cena oběda:   7 -10 let   20,- Kč

                      11-14 let    23,- Kč

Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosahují daného  věku.

Obědy se platí v hotovosti vždy první pracovní den v měsíci. Přesné datum je včas vyvěšeno na nástěnce a na webových stránkách školy.

Odhlašování obědů: Oběd na následující den je možné odhlásit DEN PŘEDEM do 12,00 hodin v jídelně ZŠ, nebo telefonicky na čísle 465641551, nebo pomocí SMS na čísle 604971635 vždy pouze do 12,00hodin.

NEMOC JE NUTNÉ ODHLÁSIT  Dítě nemá nárok na oběd dle vyhlášky č.107/2008. Pouze první den si neodhlášený oběd může odebrat do jídlo-nosiče. Pokud si chce odebírat obědy v době nemoci, musí jeho zákonný zástupce doplatit věcnou a mzdovou režii 26,-Kč. Odhlášky se uvádějí od –do, po uplynutí této doby jsou obědy automaticky přihlášeny a strávník je povinen je zaplatit.

Jídelní lístek: je vyvěšen na nástěnce a webových stránkách, kde jsou také další informace týkající se stravování.

 

Pro děti je ve škole zaveden pitný režim. Na měsíc  se platí 10,- Kč.

Vybírá se vždy na dva měsíce předem.

 

 

 

Úplata za školní družinu.

Kdo bude navštěvovat  ranní družinu, platí 20,- Kč měsíčně. Více ve směrnici ZŠ o „Úplatě za ŠD“. Úplata se vybírá přímo ve školní družině na začátku každého měsíce.

 

 

Projekty

Jsme zapojeni do projektu Ovoce do škol. Každé dítě dostane 1 kus ovoce nebo zeleniny 1 x za 14 dní, které jsou hrazeny z tohoto projektu.

Také jsme zapojeni do projektu „ Školní mléko“, kdy si dítě každý den může zakoupit 1 dotovaný mléčný výrobek. Někteří si kupují mléka ráno před vyučováním a nebo si objednají mléčné výrobky- jogurty apod., které si ale musí odnést dle objednávky domů, neboť nemáme tolik chladících zařízení.

 

 

 

 

 

 

 

 

Seznam věcí, které si přinesu 5. 9. 2017 do školy:

  • Aktovka s penálem
  • Přezůvky (podepsané)
  • Cvičební úbor v látkovém pytlíku   (tepláková souprava nebo tepláky a mikina, tričko, cvičky nebo řádně umyté botasky)
  • 20 Kč na pitný režim (září – říjen)
  • 100 Kč na třídní fond
  • Kartičku zdravotní pojišťovny k okopírování (hned vrátím)

Tento den budeme vykonávat třídnické práce.

Rozdáme si sešity a pracovní sešity.  Prosím o obalení všeho do 17.9.2016

 

 

 

PLÁN AKCÍ

 

Pro letošní školní rok jsou naplánovány např.tyto akce:

 

čertovský den, vánoční dílny, karneval, plavání, čarodějnice, soutěž v poznávání rostlin a živočichů, sportovní klání s okolními školami, dopravní soutěž, Den Země, taneční vystoupení v ZUŠ Jablonné nad Orlicí, atletika v Borku, školní výlet, …

 

Od 9.2.- 13.4.2018  budeme jezdit na plavání do bazénu v Ústí nad Orlicí.

Vložená lekce 5.3 a 19.3. Celkem 10 lekcí.

 

 

 

Kroužky

Pondělí          13.00 – 13.45           sportovky

Středa            13.00 – 13.45           gymnastika

Čtvrtek          13.00 – 13.45           šikovné ručičky    

Pátek             13.00 – 13.45           badminton

Kroužky  začnou od října. Platit se budou u vedoucího kroužku a to 100,- Kč na půl roku.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                   Přihláška                   

Souhlasím, aby můj syn/moje dcera ……………………………………třída………….

navštěvovali  ve škole kroužek………………………………………………………….

                                                                          Podpis rodičů…………………………..