Jdi na obsah Jdi na menu
 


Organizace školního roku 2017/2018

4. 9. 2017

Organizace školního roku 2017/18

 

Škola má www stránky: www. zsamsbystrec.estranky.cz

 

TŘÍDNICTVÍ

 

Třída

Třídní učitelé

Netřídnictví

1. ročník

 

Mgr. Petra Křivohlávková

Mgr.Eva Maňková

2. ročník

Mgr. Andrea Költö

 

3. a 4. ročník

 

Mgr. Marta Mikmeková

Vychovatelka

5. ročník

 

Mgr. Jitka Mikulová

Mgr.Kateřina Celerová

 

 

Třídní učitelka: Mgr.Marta Mikmeková  (telefon 605 147 221, škola:465 642 634)

Ve třídě bude vyučovat angličtinu a pracovní činnosti Mgr.Eva Maňková

Vychovatelkou ve ŠD bude Mgr. Kateřina Celerová (telefon 736 215 336 )

 

Omlouvání dětí z výuky buď telefonicky (stačí SMS), osobně  nebo vzkaz napsaný rodiči.

Každou absenci je třeba potvrdit omluvenkou rodičů do  zápisníčku.

 

Každé pondělí obdrží Vaše dítě týdenní plán s učivem a domácími úkoly.

Uložený ho bude mít v zápisníčku.Prosím o pečlivé plnění všech úkolů a každodenní čtení.

 

Výuka náboženství bude každý pátek – p. farář Irenek Szocinski

 

Rozvrh hodin 3. ročníku

 

 

1

3

4

5

6

7

P

Aj

Čj

M

Čj

Tv

oběd

 

Ú

Čj

M

Prv

Čj

oběd

 

S

Čj

Aj

M

Čj

Tv

oběd

 

Č

Čj

M

Prv

Čj

Hv

oběd

 

P

Čj

M

Aj

Vv

oběd

 

Náboženství                                 

 

 

 

 

 

 

 

1.hodina

  8.00-  8.45

2.hodina

  9.00-  9.45

3.hodina

10.00-10.45

4.hodina

10.55-11.40

5.hodina

11.50-12.35

     Organizace školního roku.

Podzimní prázdniny:            

26. října a 27. října 2017

Vánoční prázdniny:              

23.prosinec 2017 až   2. ledna 2018

Vydání pol. vysvědčení:       

31. ledna 2018

Pololetní prázdniny:             

2. února 2018

Jarní prázdniny:                    

12. března až 18. března 2018

Velikonoční prázdniny:       

29. března až 30. března 2018

Vydání vysvědčení:              

  30.června 2018

Hlavních prázdniny: 

2. července  až 31. srpna 2018

Nový školní rok bude zahájen                      

3. září 2018

 

 

Třídní schůzky

 

TS

  15.11. 2017

TS

18. 4.   2018

 

 

Z bezpečnostních důvodů vyžadujeme, aby žáci neměli přezůvky s volnou patou.

 

STRAVOVÁNÍ

Cena oběda:   7 -10 let   20,- Kč

                      11-14 let    23,- Kč

Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosahují daného  věku.

Obědy se platí v hotovosti vždy první pracovní den v měsíci. Přesné datum je včas vyvěšeno na nástěnce a na webových stránkách školy.

Odhlašování obědů: Oběd na následující den je možné odhlásit DEN PŘEDEM do 12,00 hodin v jídelně ZŠ, nebo telefonicky na čísle 465641551, nebo pomocí SMS na čísle 604971635 vždy pouze do 12,00hodin.

NEMOC JE NUTNÉ ODHLÁSIT  Dítě nemá nárok na oběd dle vyhlášky č.107/2008. Pouze první den si neodhlášený oběd může odebrat do jídlo-nosiče. Pokud si chce odebírat obědy v době nemoci, musí jeho zákonný zástupce doplatit věcnou a mzdovou režii 26,-Kč. Odhlášky se uvádějí od –do, po uplynutí této doby jsou obědy automaticky přihlášeny a strávník je povinen je zaplatit.

Jídelní lístek: je vyvěšen na nástěnce a webových stránkách, kde jsou také další informace týkající se stravování.

 

Pro děti je ve škole zaveden pitný režim. Na měsíc  se platí 10,- Kč.

Vybírá se vždy na dva měsíce předem.

 

 

Školní družina

ŠD má kapacitu pouze 30 žáků, proto jsou přednostně přijímány děti nižších ročníků.

Přijímání dětí do ŠD se řídí podle předem stanovených kritérií.

Ranní provoz družiny ale není nijak omezen. Prosíme rodiče, kteří mají dítě do ŠD zařazené, ať nepřítomnost dětí omlouvají na lístečcích s datem a podpisem rodičů .

 

Do ŠD se zapisuje dítě  pomocí zápisního lístku, kde je nutné vzadu vyplnit čas, kdy dítě ŠD bude opouštět a s kým (samo, s bratrem, s rodiči apod.). ŠD je otevřena od 6.30 do 15.30 hodin. Dítě může ŠD navštěvovat celý den (tj. od 6.30 do 15.30 hodin , dále jen po vyučování bez rána a nebo jenom ráno). Do ŠD za úplatu mohou žáci přicházet do 7.30 hodin. Kdo nepotřebuje školní družinu do 7.30 hodin, posílá dítě do školy na 8.00 hod. Potřebuje-li rodič, aby dítě opustilo ŠD v jiný čas, než  je udáno v zápisním lístku, požádá o uvolnění dítěte písemně.

 

 

Úplata za školní družinu.

Za  celodenní  provoz školní družiny se měsíčně vybírá 100,- Kč. Kdo bude navštěvovat jen ranní družinu, platí 20,- Kč měsíčně. Více ve směrnici ZŠ o „Úplatě za ŠD“. Úplata se vybírá při placení obědů, jen v měsíci září se bude platit zpětně při placení obědů v říjnu.

 

 

Projekty

Jsme zapojeni do projektu Ovoce do škol. Každé dítě dostane 1 kus ovoce nebo zeleniny 1 x za 14 dní, které jsou hrazeny z tohoto projektu.

Také jsme zapojeni do projektu „ Školní mléko“, kdy si dítě každý den může zakoupit 1 dotovaný mléčný výrobek. Někteří si kupují mléka ráno před vyučováním a nebo si objednají mléčné výrobky- jogurty apod., které si ale musí odnést dle objednávky domů, neboť nemáme tolik chladících zařízení.

 

Seznam věcí, které si přinesu 5. 9. 2017 do školy:

  • Aktovka s penálem
  • Přezůvky (podepsané)
  • Cvičební úbor v látkovém pytlíku   (tepláková souprava nebo tepláky a mikina, tričko, cvičky nebo řádně umyté botasky)
  • 20 Kč na pitný režim (září – říjen)
  • 100 Kč na třídní fond
  • Kartičku zdravotní pojišťovny k okopírování (hned vrátím)

Tento den budeme vykonávat třídnické práce.

Rozdáme si sešity a pracovní sešity.  Prosím o obalení všeho do 17.9.2016

 

PLÁN AKCÍ

 

Pro letošní školní rok jsou naplánovány např.tyto akce:

 

čertovský den, vánoční dílny, karneval, plavání, čarodějnice, soutěž v poznávání rostlin a živočichů, sportovní klání s okolními školami, dopravní soutěž, Den Země, taneční vystoupení v ZUŠ Jablonné nad Orlicí, atletika v Borku, školní výlet, …

 

Od 9.2.- 13.4.2018  budeme jezdit na plavání do bazénu v Ústí nad Orlicí.

Vložená lekce 5.3 a 19.3. Celkem 10 lekcí.

 

 

 

Kroužky

Pondělí          13.00 – 13.45           sportovky

Středa            13.00 – 13.45           gymnastika

Čtvrtek          13.00 – 13.45           šikovné ručičky    

Pátek             13.00 – 13.45           badminton

Kroužky  začnou od října. Platit se budou u vedoucího kroužku a to 100,- Kč na půl roku.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                   Přihláška                   

Souhlasím, aby můj syn/moje dcera ……………………………………třída………….

navštěvovali  ve škole kroužek………………………………………………………….

                                                                          Podpis rodičů…………………………..