Jdi na obsah Jdi na menu
 


Organizace dne v mateřské škole

30. 8. 2008
Organizace dne v naší mateřské škole
 
Spontánní hry – probíhají od příchodu dítěte do MŠ a v odpoledních hodinách, děti si samy určují hry, kterým se budou věnovat, mají zcela volný přístup téměř ke všem hračkám i k pomůckám na výtvarné i pracovní činnosti, v této době mohou také plnit úkoly z daných témat
 
Ranní setkání – děti se po svačině a ukončených hrách sejdou v kruhu na koberci, přivítají se, zazpívají si písničku a sdělí aktuální zážitky. Jsou motivovány k další činnosti. Společný kruh je také místem pro nácvik básní, poslech pohádek nebo i řešení problémů, které mohou vzniknout při společných činnostech. Poté jsou vybrány děti, které ten den budou pomáhat při přípravě stolování. Zkontrolují také úklid v koutcích.
 
Ať si holka nebo kluk udělej tu se mnou kruh.
Naučím tě chodit, stát, pojď si se mnou pojď si hrát.
Když je dobrá nálada najdi si kamaráda, zatleskej si, zadupej,
kamarádům ruku dej.
 
Kamarád, kamarád, je to ten, koho mám rád.
Pomůže mi, poradí, po vláskách mě pohladí.
Všichni jsme tu kamarádi a všichni se máme rádi.
 
Stravování – děti společně svačí,samy si určují množství jídla. Na každém stolečku stojí džbánek a děti si samy nalévají do hrnečku. Pitný režim pro děti je zajištěn po celý den.
 
Řízená činnost –probíhá během dopoledne, prostor třídy je rozdělen na koutky. Děti si volí mezi činnostmi, které připravila učitelka na základě týdenního plánu. Po skončení děti uklízí pomůcky na své místo.
 
Ranní cvičení – přirozené a průpravné cviky jsou zařazovány denně před pobytem venku, děti cvičí podle říkadel, písniček, hudby , s různým náčiním, na závěr je zařazena pohybová hra
 
Hodnotící kruh – po ukončení činnosti se děti opět sejdou v kruhu na koberci, kde mohou zhodnotit, jak se jim pracovalo, co je bavilo, kdo jim pomáhal. Následuje i prostor k oslavě svátků či narozenin.
 
Pobyt venku – děti chodí denně na procházku nebo na školní zahradu. Při změně počasí se děti vrací do MŠ. Dětem jsou připomínána pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví.
 
Odpočinek – po obědě děti odpočívají na lehátku, je jim přečtena pohádka, zazpívá se písnička. Do spánku děti nejsou nuceny.
 
Odpolední činnosti – děti si vybírají činnosti a hry podle své záliby. Pokud je vhodné počasí, bývají děti na zahradě.