Jdi na obsah Jdi na menu
 


Organizace školního roku 2018/2019

31. 8. 2018

Vážení rodiče.

Abyste byli nějakým způsobem informováni o plánech a záměrech školy, zvolili jsme tuto formu informačního letáku.

 

 

Organizace školního roku - prázdniny

 

Podzimní prázdniny:            

29. října a 30. října 2018

Vánoční prázdniny:              

22.prosinec 2018 až   2. ledna 2019

Vydání pololetního vysvědčení:       

31. ledna 2019

Pololetní prázdniny:             

1. února 2019

Jarní prázdniny:                   

4. února – 10. února 2019

Velikonoční prázdniny:       

18. dubna – 22. dubna 2019

Vydání vysvědčení:              

 28.června 2019

Hlavní prázdniny: 

29. červen do 1. září 2019

Nový školní rok bude zahájen                       

2. září 2019

 

Třídní schůzky- přibližné termíny, mohou být změněny dle situace ve škole

 

1. ročník

19.9.2018 od 16. hodin  společná informativní schůzka

Společná TS

Informační zpravodaj

TS

  14. 11. 2018

TS

10. 4.   2018

 

TŘÍDNICTVÍ

 

Třída

Třídní učitelé

Netřídnictví

1. ročník

Eliška Vaníčková

Eva Maňková (ředitelka školy)

2. a 4.  ročník

Petra Křivohlávková

 

3. ročník

Andrea Költö

Vychovatelka

5. ročník

Marta Mikmeková

Kateřina Celerová

 

 

          Nepedagogičtí zaměstnanci

 

 

Školnice ZŠ

Renata Vaníčková

Účetní – ekonom

Ludmila Benešová

 

Vedoucí ŠJ

Hana Krátká

Kuchařky

Andrea Čadová

Marie Vaníčková

 

 

PLÁN AKCÍ

Divadelní představení, projektový dny, Vánoční besídka, setkání s dětmi ze Speciální školy z Lanškrouna, lyžařský kurz pro 1. ročník, soutěže, kurz plavání, návštěva v ZUŠ Jablonné n. O., světélkování, školní výlety, zápis do 1. ročníku, loučení s 5. třídou, besedy, setkání s žáky ZŠ Horní Čermná,…

 

Akce jsou sice naplánované, ale nemusí v tomto školním roce proběhnout!!

 

 

Projekty

Jsme zapojeni do projektu Ovoce do škol. Každé dítě dostane 1 kus ovoce nebo zeleniny za týden,  které jsou hrazeny z tohoto projektu.

Také jsme zapojeni do projektu „ Školní mléko“. Děti dostanou 1 krabičku neslazeného mléka týdně. Mléko je hrazeno z tohoto projektu.

Od tohoto školního roku  jsme také v dalším projektu, ze kterého budou financovány kroužky, pomůcky, besedy,…

 

 

Telefon škola: pevná linka 465 642 634, mobil 703 148 630 – zde můžete volat nebo psát sms)

Vychovatelkou ve ŠD bude Mgr. Kateřina Celerová (telefon 703 148 632 )

 

Omlouvání dětí z výuky buď telefonicky (stačí SMS), osobně  nebo vzkaz napsaný rodiči (datum, důvod, jestli dítě odchází samo nebo si ho rodič vyzvedne, podpis rodiče).

Každou absenci je třeba potvrdit omluvenkou rodičů do  žákovské knížky.

 

Každé pondělí obdrží Vaše dítě týdenní plán s učivem a domácími úkoly.

Uložený ho bude mít v zápisníčku a také ho najdete na www. zsamsbystrec.estranky.cz

 

Z bezpečnostních důvodů vyžadujeme, aby žáci neměli přezůvky s volnou patou.

 

Výuka náboženství bude každé pondělí od 13. 00 – p. farář Irenek Szocinski

 

Škola má www stránky: www. zsamsbystrec.estranky.cz

Rozvrh hodin

 

 

1.hodina

  8.00-  8.45

2.hodina

  9.00-  9.45

3.hodina

10.00-10.45

4.hodina

10.55-11.40

5.hodina

11.50-12.35

Po první hodině se jdou děti nasvačit (svačinky si nosí z domu).

Po druhé hodině  se mohou jít proběhnout do tělocvičny.

 

Seznam věcí, které si přinesu do školy:

 • Aktovka s penálem
 • Přezůvky (podepsané) ; přezůvky musí mít pevnou patu
 • Cvičební úbor v látkovém pytlíku  (tričko, kraťasy nebo tepláky – legíny, mikinu, boty do tělocvičny – boty se světlou podrážkou, která neklouže; moc prosím, ne cvičky)
 • 20 Kč na pitný režim (září – říjen)
 • 100 Kč na třídní fond (ze třídního fondu se kupují různé odměny a dárečky pro děti)
 • Během měsíce září by bylo dobré obalit hlavně učebnice, které děti budou na konci školního roku odevzdávat zpět do školy.

 

STRAVOVÁNÍ

 • Cena oběda:    7 -10 let   20,- Kč
 •                          11-14 let    23,- Kč
 • Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosahují daného  věku.
 • Obědy se platí v hotovosti vždy první pracovní den v měsíci. Přesné datum je včas vyvěšeno na nástěnce a na webových stránkách školy.
 • Odhlašování obědů: Oběd na následující den je možné odhlásit DEN PŘEDEM do 12,00 hodin v jídelně ZŠ, nebo telefonicky na čísle 465641551, nebo pomocí SMS na čísle 703148631 vždy pouze do 12,00hodin.
 • NEMOC JE NUTNÉ ODHLÁSIT  Dítě nemá nárok na oběd dle vyhlášky č.107/2008. Pouze první den si neodhlášený oběd může odebrat do jídlo-nosiče. Pokud si chce odebírat obědy v době nemoci, musí jeho zákonný zástupce doplatit věcnou a mzdovou režii 26,-Kč. Odhlášky se uvádějí od –do, po uplynutí této doby jsou obědy automaticky přihlášeny a strávník je povinen je zaplatit.
 • Jídelní lístek: je vyvěšen na nástěnce a webových stránkách, kde jsou také další informace týkající se stravování.

 

 • Pro děti je ve škole zaveden pitný režim. Na měsíc  se platí 10,- Kč.
 • Vybírá se vždy na dva měsíce předem.

 

 

Školní družina

 • ŠD má kapacitu pouze 30 žáků, proto jsou přednostně přijímány děti nižších ročníků.
 • Přijímání dětí do ŠD se řídí podle předem stanovených kritérií.
 • Ranní provoz družiny ale není nijak omezen. Prosíme rodiče, kteří mají dítě do ŠD zařazené, ať nepřítomnost dětí omlouvají na lístečcích s datem a podpisem rodičů .
 • Do ŠD se zapisuje dítě  pomocí zápisního lístku, kde je nutné vzadu vyplnit čas, kdy dítě ŠD bude opouštět a s kým (samo, s bratrem, s rodiči apod.). ŠD je otevřena od 6.30 do 15.30 hodin. Dítě může ŠD navštěvovat celý den (tj. od 6.30 do 15.30 hodin , dále jen po vyučování bez rána a nebo jenom ráno). Do ŠD za úplatu mohou žáci přicházet do 7.30 hodin. Potřebuje-li rodič, aby dítě opustilo ŠD v jiný čas, než  je udáno v zápisním lístku, požádá o uvolnění dítěte písemně.

 

 • Úplata za školní družinu.
 • Za  celodenní  provoz školní družiny se měsíčně vybírá 100,- Kč. Kdo bude navštěvovat jen ranní družinu, platí 20,- Kč měsíčně. Více ve směrnici ZŠ o „Úplatě za ŠD“. Úplata se vybírá při placení obědů, jen v měsíci září se bude platit zpětně při placení obědů v říjnu.

 

Kdo ranní družinu nenavštěvuje, přichází ke škole v 7.45.

Prosíme, aby se děti u školy před a po vyučování nezdržovaly.

 

 

Kroužky

Kroužky  budou začínat už druhý týden v září. Hrazené jsou z projektu.

 

Pondělí  od 13.00  do 13.45    Dramatický kroužek (2. – 5. ročník) – vedoucí: P. Křivohlávková

(náplň kroužku: knihy, zpěv, dramatizace, přednes, hry,…)

Středa    od 13.00  do 13.45    Hravá angličtina (2. – 5. ročník) – vedoucí: A. Költö

(náplň kroužku: konverzace, dramatizace, hry,…)

Čtvrtek   od 13.00  do 13.45   Hravé procvičování učiva (2. – 5. ročník) – vedoucí: E. Vaníčková

(náplň kroužku: individuální procvičování s využitím PC, interaktivní tabule, pomůcek, výroba pomůcek,…)

Pátek     od 13.00  do 13.45    Deskové hry  (2. – 5. ročník) – vedoucí: M. Mikmeková

(náplň kroužku: rozvoj logického, strategického myšlení; seznámení s pravidly her; vlastní hraní)

 

 

                                                                   Přihláška                   

Souhlasím, aby můj syn/moje dcera ……………………………………třída………….

navštěvovali  ve škole kroužek………………………………………………………….

                                                                          Podpis rodičů…………………………..

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------