Jdi na obsah Jdi na menu
 


Organizace ŠD

29. 8. 2012

  

 

Školní družina

Naplňuje se do počtu 25 žáků, přednost mají žáci 1. a 2. ročníku. Provoz je každý den od 6.30-7.45 hodin, od 11.40-15.30 hodin. Dítě se do ŠD přihlašuje prostřednictvím zápisního lístku. Jiný odchod ze ŠD, než je uveden na zápisním lístku, je potřeba rodiči napsat písemně, s datem a hodinou odchodu, popř. s kým má dítě odejít- /sám, s rodiči apod./ Nesmí chybět podpis rodičů. Nebude-li dítě mít změnu odchodu písemně, musí setrvat ve ŠD jako obvykle.

Za pitný režim a odměny dětem se vybírá 100,- Kč na rok.

Úplata za provoz ŠD se řídí směrnicí ředitele školy. Je použita na energie, hračky, nábytek apod. Nejsou z ní placeny mzdy vychovatelky. Za celodenní provoz ve ŠD se platí 100,- Kč měsíčně, navštěvuje-li dítě jen ranní družinu vybírá  se 20,- Kč. Bude-li dítě navštěvovat  ŠD celodenně méně než 3 dny , snižuje se mu částka na 50,- Kč.